APTO&SKOrT – Covid protokol

APTO&SKOrT – Covid protokol platí pre kongres NOVÝ SMOKOVEC, september 2021 Na spoločnom podujatí – kongrese s voľbami do APTO a SKOrT, ktoré sa uskutoční v piatok 10. septembra 2021 v hoteli Atrium, Nový Smokovec, bude platiť nasledovný Covid...

APTO&SKOrT – kongres a voľby

APTO&SKOrT – kongres a voľby Milí členovia APTO a SKOrT, prihovárame sa vám po prvýkrát spoločne, aby sme vám oznámili, že v septembri pre vás pripravujeme spoločný kongres s voľbami do APTO a SKOrT. Už teraz skladáme program a riešime všetky podrobnosti,...

Ortopedický magazín

Ortopedický magazín Ortopedický magazín je nový projekt, ktorý vznikol začiatkom roka 2021 s cieľom poskytovať čitateľom kvalitné a aktuálne zdravotnícke spravodajstvo s pridanou hodnotou, ktorú tvoria vzdelávacie a informačné materiály špecializované na ortopedickú...

Aktualizácia členskej databázy

Aktualizácia členskej databázy Milí členovia APTO, pokiaľ si chcete zmeniť, skontrolovať, aktualizovať alebo len potvrdiť vaše údaje v našej databáze, je ten najlepší čas. Pokiaľ potrebujete vydať nový členský preukaz z dôvodu, že starý neviete nájsť, je opotrebovaný...

ISPO 18TH WORLD CONGRESS 2021

ISPO 18TH WORLD CONGRESS 2021 V dňoch 19. – 22. 4. 2021 sa v Guadalajara v Mexiku uskutoční 18. svetový kongres ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics). Viac podrobností nájdete na stránkach...

Konferencia FOPTO 2021

Konferencia FOPTO 2021 V dňoch 22. – 23. 4. 2021 sa uskutoční v hoteli Vienna House Easy, (Angelo) v Plzni odborná konferencia našej partnerskej organizácie – Federácie ortopedických protetikov technických odborov FOPTO ČR. Viac podrobností nájdete na...