Aktualizácia členskej databázy

20. júla 2020
Milí členovia APTO,

pokiaľ si chcete zmeniť, skontrolovať, aktualizovať alebo len potvrdiť vaše údaje v našej databáze, je ten najlepší čas.

Pokiaľ potrebujete vydať nový členský preukaz z dôvodu, že starý neviete nájsť, je opotrebovaný alebo zničený, stačí vašu požiadavku zaslať na adresu: info@apto.pro.  Nový členský preukaz vám bude zaslaný zdarma na vašu poštovú adresu.

Pokiaľ si chcete aktualizovať údaje, vyplňte lístok „zmeny apto“ (je k dispozícii na stiahnutie nižšie), oskenujte ho a pošlite na adresu: info@apto.pro.

Dokument docs: zmeny apto

APTO

Aktuality

Loading...