APTO a SKOrT kongres

10. júna 2022
Hotel Park***, Dolný Kubín

Archív kongresov

Levice, jún 2019

Levice, jún 2019

Účastníci sa mohli zúčastniť aj školenia Zásady pri odovzdávaní protézy pacientovi

Vyhne, máj 2017

Vyhne, máj 2017

Dvadsiaty druhý ročník kongresu sa venoval aj 3D technológiám.