Odborné zahraničné podujatia 2023

Medzinárodná konferencia ortopédie a športovej medicíny (ICOSM)
16. – 17. január 2023, Zurich, Švajčiarsko
Web: https://waset.org/orthopaedics-and-sports-medicine-conference-in-january-2023-in-zurich

17. Medzinárodná konferencia protetiky (ICP)
6. – 7. február 2023, Amsterdam, Holandsko
Web: https://waset.org/prosthetics-conference-in-february-2023-in-amsterdam

Medzinárodná konferencia ortopedických a rehabilitačných technológií (ICORT)
6. – 7. marec 2023, Rím, Taliansko
Web: https://waset.org/orthopaedic-and-rehabilitation-technologies-conference-in-march-2023-in-rome

19. Svetový kongres Medzinárodnej spoločnosti pre protetiku a ortotiku (ISPO)
24. – 27. apríl 2023, Guadalajara, Mexiko
Web: https://www.ispo-congress.com/

24. Ročný kongres Európskej federácie Národných ortopedických a traumatologických asociácií (EFORT)
24. – 26. máj 2023, Viedeň, Rakúsko
Web: https://congress.efort.org/