Úhrada členských poplatkov na rok 2023

Členský poplatok vo výške 25,00 eur je potrebné uhradiť do 31.1.2023 na bankový účet APTO. Spoločnosti, ktoré hradia členský poplatok za svojich zamestnancov, dostanú v januári faktúru. Členovia, ktorí si hradia členský poplatok individuálne budú vyzvaní na úhradu prostredníctvom listu.

V prípade otázok nás kontaktujte emailom: info@apto.pro

Ďakujeme.