Úhrada členských poplatkov na rok 2023

20. decembra 2022
Členský poplatok vo výške 25,00 eur je potrebné uhradiť do 31.1.2023 na bankový účet APTO. Spoločnosti, ktoré hradia členský poplatok za svojich zamestnancov, dostanú v januári faktúru. Členovia, ktorí si hradia členský poplatok individuálne budú vyzvaní na úhradu prostredníctvom listu.

V prípade otázok nás kontaktujte emailom: info@apto.pro

Ďakujeme.

APTO

Aktuality

Loading...