APTO&SKOrT – Covid protokol

7. septembra 2021

platí pre kongres NOVÝ SMOKOVEC, september 2021

Na spoločnom podujatí – kongrese s voľbami do APTO a SKOrT, ktoré sa uskutoční v piatok 10. septembra 2021 v hoteli Atrium, Nový Smokovec, bude platiť nasledovný Covid protokol:

Vstup na kongres a voľby je výlučne v režime „OTP“ znamená to:

 • osoby v režime OTP – ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, presnejšie:
  • osoba plne očkovaná,

plne zaočkovaná osoba je:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
 • osoba do 12 rokov veku.
  • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
  • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 • Osobe, ktorá nespĺňa ani jednu z týchto podmienok nebude umožnený vstup na kongres a voľby.
 • Všetky osoby sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty – nos a ústa
 • Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky alebo podujatia predloženie príslušného dokladu (očkovanie, test, doklad o prekonaní COVID-19), ktorý preukazuje niektorú zo skutočností a do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná okamžite opustiť priestory hromadného podujatia – APTO – SKOrT kongresu a volieb a je povinná odísť do domácej izolácie.

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť bezodkladne miesto hromadného podujatia.

Zakazuje sa podávanie rúk.

Dodržiavaním rozostupov pomáhate sebe aj ostatným. Prosím rešpektujte rozostupy.

Zúčastnené osoby musia mať počas celej doby účasti na kongrese a voľbách prekryté horné dýchacie cesty – nos a ústa.

APTO

Aktuality

Loading...