3. júna 2016

Wellness Hotel Chopok****, Liptovský Mikuláš

PROGRAM – XXI. KONGRES APTO (Demänovská Dolina)

12.00 – 13.00OBED
12.30 – 14.00REGISTRÁCIA + PREVZATIE VOLEBNÝCH LÍSTKOV
14.00 – 14.10
Otvorenie kongresu a členskej schôdze
Ľubomír Horňák
predseda výboru APTO (Slovenská republika)
14.10 – 14.30Odpočet výboru r. 2012 – 2016
Výbor APTO (Slovenská republika)
14.30 – 14.45
Vymenovanie volebnej komisieVýbor APTO (Slovenská republika)
14.45 – 15.30
Voľby do Výboru APTO a Revíznej komisie APTOVolebná komisia
15.30 – 16.00PRESTÁVKA NA KÁVU
16.00 – 16.20
Využitie termoplastových dláh
pri liečbe syndrómu canalis carpi
MUDr. Regan Belovič
Ústav lekárskej kozmetiky, Bratislava (Slovenská republika)
16.20 – 17.00TF lôžka
Bc. Vladan Princ, Otto Bock ČR, s. r. o., Zruč – Senec (Česká republika)
17.00 – 17.20Protézy horných končatín u detského pacientaĽubomír Horňák, NEOPROT spol. s r. o. (Slovenská republika)
17.20 – 17.40
Novinky spoločnosti Ottobock – Lipsko 2016Roman Polkoráb,
Mgr. Nataša Bancíková
Otto Bock Slovakia s. r. o. (Slovenská republika)
17.40 – 18.00DISKUSIA A UKONČENIE KONGRESU
18.00VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
20.00SLÁVNOSTNÝ RAUT
21.00SPOLOČENSKÝ VEČER+ SÚŤAŽE O VECNÉ CENY

Vystavovatelia

NEOPROT spol. s r. o., Slovenská republika
OTTO BOCK Slovakia s. r. o., Slovenská republika
PENSEN s. r. o., Slovenská republika

Sponzori

NEOPROT spol. s r. o., Slovenská republika
OTTO BOCK Slovakia s. r. o., Slovenská republika

PROTETIKA a. s., Slovenská republika

HTC, s. r. o., Česká republika
MAXIS, a. s., Slovenská republika
ORTO – PROTETIKA, s. r. o., Slovenská republika
OTTO BOCK ČR s. r. o., Česká republika
Podotech s. r. o., Slovenská republika
PROTEA, s. r. o., Slovenská republika
ŠEFPROT, Slovenská republika
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o., Slovenská republika
Centrum ortopedickej protetiky spol. s r. o., Slovenská republika
MOLITEX Krajné, Slovenská republika
ORTHIVO spol. s r. o., Slovenská republika
Protovik s. r. o., Slovenská republika
Slovprot s. r. o., Slovenská republika

APTO ďakuje sponzorom za príspevky na organizáciu a zaistenie priebehu
medzinárodného kongresu.

APTO

Aktuality

Loading...