Orto Medical Care 2018

V dňoch 25.-26. októbra 2018 sa v španielskom Madride konal ďalší najdôležitejší ortoprotetický veľtrh južnej Európy.
Viac informácií na www.ortomedicalcare.com.