OT World 2018

V dňoch 15.-18. mája 2018 sa v nemeckom Lipsku uskutočnil ďalší odborný veľtrh a svetový kongres ortopedickej techniky.
Viac informácií na www.ot-world.com.