European Prosthetic and Orthotic center

Pohyb je život a bez pohybu nie je život človeka plnohodnotný. Či už Vám v pohybe bráni zdravotný stav alebo citlivé chodidlá nôh, plníme naše základné poslanie, ktorým je zlepšenie života, aby bol komfortnejší a zdravší.
Na webe:

 

Loading...